F1 – Veldnorm Evenementenzorg VNEZ

De veldnorm evenementenzorg (VNEZ) is op 1 maart 2019 gepubliceerd en hierin vermelde richtlijnen zijn vanaf dat moment van toepassing.  Er is een implementatie periode tot 1 januari  2021.  Gedurende deze periode kunnen de verenigingen zich aanpassen aan de nieuwe richtlijnen.  In deze periode worden de knelpunten of hiaten onderzocht.  Revisie van de veldnorm zal plaats vinden in de 1e helft van 2021.

de volledige norm vind u hier en kunt u downloaden.

Meer info via http://www.evenementenz.org