Algemene informatie

Historie EHBO Limburg

In de jaren dertig van de vorige eeuw werden in onze provincie de eerste EHBO-verenigingen, onder auspiciën van het Groene Kruis opgericht. In eerste instantie was de belangstelling onder de bevolking niet groot. De tweede wereldoorlog bracht een grote ommekeer. Na de tweede wereldoorlog besloten de bestaande verenigingen zich te organiseren in een samenwerkingsverband. Deze verenigingen vormden de basis van de huidige Limburgse Bond voor EHBO.

Het eerste voorlopige “rompbestuur” bracht de verenigingen bij elkaar. In de begintijd gingen de bestuurders met fiets en later met brommer de “boer” op. Het respons was overweldigend. Nieuwe EHBO verenigingen schoten als paddenstoelen uit de grond.

Al snel bleek de EHBO te groot en te log voor het Groene Kruis en werd de organisatorische band tussen het Groene Kruis en EHBO Limburg beëindigd.

Nationale samenwerking

In 1948 trad het voorlopig “rompbestuur” af en werd een nieuw definitief bestuur gekozen. Geleidelijk ontstonden ook landelijk samenwerkende EHBO groepen. In 1948 werden de eerste contacten gelegd met een Nationale commissie voor EHBO in Rotterdam.

Op 2 januari 1949 werd de Katholieke Nationale Bond voor EHBO, de huidige Nationale Bond voor EHBO opgericht. De Limburgse organisatie voor EHBO was vanaf dat tijdstip tot december 1993 hierbij aangesloten als een district van deze bond.

Verzelfstandiging

De Nationaal samenwerking voldeed niet aan de verwachtingen en alle Limburgse EHBO verenigingen verenigden zich in een Limburgse Bond voor EHBO.

De Limburgse EHBO is vandaag een zelfstandige organisatie, waarbij 75 EHBO verenigingen

(uit Limburg en Noord-Brabant) en 5 bedrijfs EHBO verenigingen met ruim 6.000 leden zijn aangesloten.

De Limburgse Bond werkt op nationaal niveau samen met het Oranje Kruis.