Laatste nieuws

Aantreden nieuw bestuur november 2015

Er heeft een bestuursverkiezing plaatsgevonden tijdens onze ALV van 17 november JL.

Mevr. Karen Damen is gekozen als bestuurslid.

Dhr. Schipper en Dhr. Vossen gekozen als bestuurslid als voorzetting van hun functie (geen Interimfunctie).

Dhr. Vossen gekozen als voorzitter.

Dit alles met schriftelijke stemming en onder leiding van een kiescommissie.

Mevr. Damen zal de functie van secretaris gaan bekleden. E.a. na overdracht.

 


 

Aantreden Interim bestuur december 2014

Vanaf december 2014 bestaat het Interim bestuur uit:

Bondsvoorzitter a.i.: Gezamenlijk door de bondspenningmeester en bondssecretaris

Bondspenningmeester a.i. : Harm Schipper

Bondssecretaris a.i.: Peter Vossen