Laatste nieuws

PRIVACY PROTOCOL

Ter informatie

Naar aanleiding van een gezamenlijke digitale vergadering van EHBO Limburg, EHBO Noord-Brabant en de Nationale Bond voor EHBO op zaterdag 24 april, zijn onderstaande documenten opgesteld.

Handreiking Wbtr voor verenigingen april 2021

Checklist maatregelen versie april 2021+logo EL

EHBO Limburg, EHBO Noord-Brabant en de Nationale Bond voor EHBO vinden de tijd rijp om met alle verenigingen, leden en andere geïnteresseerden het goede nieuws te delen dat er achter de schermen hard gewerkt wordt aan een fusie van deze drie organisaties.

Tijdens verschillende ledenvergaderingen en regiobijeenkomsten heeft het bestuur van de Nationale Bond de aanwezige verenigingen geïnformeerd over de wens om meer samen te werken met andere landelijke organisaties. De afgelopen jaren werkte de Nationale Bond intensief samen met EHBO Nederland. Beide organisaties maken gebruik van hetzelfde bureau voor ondersteuning, dezelfde leverancier van EHBO-materialen en online ledenadministratie. Zij hebben een paar gezamenlijke bestuursvergaderingen gehouden en ook in de nieuwsbrieven is een aantal keren een gezamenlijk stuk opgenomen. Daaruit volgde het plan om te onderzoeken of een fusie tussen beide organisaties mogelijk zou zijn.

Eind 2019 gaven EHBO Limburg en EHBO Noord-Brabant te kennen dat zij graag mee wilden praten over een mogelijke fusie. De Nationale Bond was direct blij met deze ontwikkeling. Immers anno 2020 kunnen wij niet langer uitleggen waarom er maar liefst vijf landelijke vrijwilligersorganisaties voor EHBO zijn. Voor EHBO Nederland kwam deze vraag te vroeg waarop zij besloten hebben om zich voor dit moment terug te trekken uit de fusiebesprekingen en de samenwerking op te schorten.

EHBO Limburg, EHBO Noord-Brabant en de Nationale Bond voor EHBO hebben hiervan kennisgenomen en bij EHBO Nederland aangegeven dat zij nog steeds welkom zijn om opnieuw mee te praten over een fusie.

De drie organisaties zijn inmiddels een paar keer bij elkaar gekomen. Er is een aantal werkgroepen ingesteld dat met een onderwerp aan de slag gaat: onderscheidingen, statuten, verzekeringen etc. De bedoeling is dat voor verenigingen de overgang naar de nieuwe organisatie geen financiële consequenties zal hebben. Het is misschien wel handig als een vereniging even wacht met het vernieuwen van de statuten als dat dit jaar op de planning staat. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte . Vanzelfsprekend heeft de ALV  het laatste woord over deze fusie.

Wij hopen en verwachten dat u net als het bestuur blij bent met deze ontwikkeling.